Naar inhoud

Praktisch

Diensten
Jeugddienst

Zwaluwnest
Drie Eikenstraat 16
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: jeugd@edegem.be

Correspondentieadres

Gemeenteplein 1, 2650 Edegem

 


Openingstijden

maandagavond van 16 uur tot 19 uur (niet in juli en augustus en maandagavonden die een feestdag zijn of een feestdag vooraf gaan)
dinsdag van 10 tot 12 uur
woensdag van 14 tot 16 uur

Op afspraak

stel je opvoedingsvraag

Aanverwante thema's

 

Toelage voor de organisatie van een project voor kinderen of jongeren.

jeugdcultuur ... boeiend en verrassend

Het gemeentebestuur geeft een subsidie voor de uitwerking van culturele en artistieke projecten voor en door jongeren. Is de organisator een erkende jeugdvereniging, dan moet het project een uitzonderlijk karakter hebben en niet tot de gewone werking van de vereniging behoren.
Het project richt zich naar kinderen en jongeren tussen 6 en  25 jaar en vindt plaats in de vrije tijd. Bovendien is het toegankelijk voor alle geïnteresseerde kinderen en/of jongeren.

Afhandeling

De aanvraag voor een toelage wordt tenminste 2 maanden voor de aanvang van het project ingediend bij de gemeentelijke jeugddienst.
Het bureau van de jeugdraad toetst het project aan het reglement en legt het ter advies voor aan de jeugdraad. Het college van brugemeester en schepenen beoordeelt, na advies van de jeugdraad, of een project uiteindelijk een toelage krijgt.