Naar inhoud

Praktisch

Diensten
Sportdienst

Terelststraat 2
2650 Edegem
e-mail: sport@edegem.be


Tel:  03 289 23 70
Fax:  03 289 23 77

Openingstijden

 

maandag  8.30 uur tot 22 uur
dinsdag  8.30 uur tot 12uur
   13.30 uur tot 22 uur
woensdag  8.30 uur tot 12 uur
   13.30 uur  tot 18 uur
   19 uur  tot 22 uur
donderdag  8.30 uur  tot 12 uur
   13.30 uur  tot 22 uur
vrijdag  8.30 uur  tot 12 uur
   13.30 uur  tot 17.30 uur
 

Vlaamse Fietsweek voor scholen

mei 2009

V L A A M S E   F I E T S W E E K   V O O R   S C H O L E N

Op initiatief van de Stichting Vlaamse Schoolsport trachten we zo veel mogelijk leerlingen tijdens die week te laten fietsen.

In Edegem kunnen alle vijfde en zesde leerjaren van het basisonderwijs en de eerste B-klas van KTA da Vinci meedoen.

De gemeente in samenwerking met de cel verkeerseducatie van politiezone HEKLA organiseren in en rond het verkeerspark van Fort 5 verschillende ludieke fietsproeven en -spelen.

De Vlaamse fietsweek voor scholen valt gewoonlijk tijdens de eerste twee weken van de maand mei, maar in 2012 en 2013 tijdens de laatste week van maart.

Foto's van de voorbije edities vind je in de fotogalerij.